Eurobond, şirket veya devlet tarafından yabancı para cinsinden yurtdışında ihraç edilen uzun vadeli ve kupon ödemeli döviz cinsi borçlanma araçlarıdır. T.C. Hazinesi tarafından genellikle Dolar ve Euro cinsinde Eurobond ihraç edilmektedir. Ancak GBP ve JPY cinsinde Eurobond’lar da mevcuttur. T.C Hazinesi tarafından ihraç edilen Eurobond’larda anapara ve faiz geri ödemelerinin tamamı devlet tarafından yapılmaktadır.

Uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sunulduklarından uzun vadelidirler. Vadeleri 1 – 30 yıl arasında değişmektedir. Uzun vadeli olarak ihraç edilmelerine rağmen, ikincil piyasada işlem görürler ve vade sonunu beklemeden nakde çevrilebilirler. Böyle durumlarda nakde çevrileceği tarihteki piyasa koşulları geçerlidir.

Kupon ödemeleri Dolar cinsli tahvillerde 6 ayda bir, Euro cinsli tahvillerde yılda bir kez olmaktadır. Kupon ödeme tarihleri daha önceden belirlenmiş olup, bunlar tamamen tahvilin vadesine bağlı olarak değişmektedir. Kuponların faizleri basit yıllık faiz olarak ifade edilir. Kupon ödemeleri, nominal tutar üzerinden yapılır. Dönemsel kupon ödeme tutarı hesabı yapılırken, Eurobond’un nominal tutarı ile dönemsel kupon faiz oranı çarpılır.

Birikmiş faiz, Eurobond’ların ihraç gününde başlar ve gelecek kupon faiz ödeme gününe kadar sürer. Satın aldığınız veya sattığınız her Eurobond’da birikmiş faiz öder veya geri alırsınız.

Eurobond fiyatları, hem ihraç eden ülke veya kuruluşun mali ve ekonomik performanslarından, hem de uluslararası finansal piyasalardaki gelişmelerden etkilenmektedir. Her bir ülkenin Eurobond getirileri ülkeden ülkeye veya kurumdan kuruma göre değişkenlik gösterir. Uluslararası piyasalarda işlem gördüğü için, hem yurtiçi hem de yurtdışı ekonomik ve siyasal gelişmelerin yaratabileceği fiyat dalgalanmalarına açıktır. Bu yüzden anapara riski mevcuttur.

Eurobond işlemlerinizi Özel Bankacılık Merkezlerimizden gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dâhil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dâhil kur risklerine maruz kalabilir. Burada yer alanlar dâhil yatırım ürünleri hakkında Banka tarafından sunulan herhangi bir bilgi hiçbir şekilde Banka’nın tavsiye veya önerisi ya da danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilemez. Banka, yatırım ürünleri ile ilgili her türlü alım-satım şartlarını tek taraflı belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Ürünler ile ilgili soru veya şikâyetlerinizi iletmek için 0850 222 0 800 Müşteri Memnuniyeti Hattı’nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.