Siz özel yatırımcılarımız için “özel fon” kuralım...

Deniz Portföy Yönetimi, belirli bir varlık büyüklüğüne sahip, öncelikli olarak yurtdışı piyasalara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara ihtiyaçları doğrultusunda "Özel Fon Kurulumu" hizmeti sunmaktadır.

Katılma belgeleri önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar "özel fon" olarak adlandırılır.

Özel fon kurulum aşamasının ardından yatırımcıların risk-getiri profilleri çerçevesinde fonlara özel yönetim stratejileri oluşturulur ve ilgili fonlara ait portföyler optimum getiri hedefi ile yönetilir.

Bir şirket adına özel fon kurulması durumunda fon tutarını temsil eden katılma belgeleri, Tebliğin halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde sadece o şirketin ortak, yönetici, yönetici aileleri ve tüm çalışanlarına satılabilir.

Avantajlarınız:

  • Yatırımcıya özel strateji oluşturulması ve fonun bu doğrultuda yönetilmesi
  • Kurumsal yatırımcıya kimlik açısından tanıtım ve markalaşmada katkı sağlaması
  • Fon katılımcılarının, kurumsal yatırımcı tarafından belirlenebilmesi
  • Fon katılımcılarının kuruma bağlılığının artması
  • Düzenli ve bağımsız denetim
  • SPK düzenlemelerine uygun yönetim ve raporlama
  • Vergi avantajı

Özel fon kurulumu ile ilgili detaylı bilgiye Özel Bankacılık Merkezlerimizden ulaşabilirsiniz.

Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dâhil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dâhil kur risklerine maruz kalabilir. Burada yer alanlar dâhil yatırım ürünleri hakkında Banka tarafından sunulan herhangi bir bilgi hiçbir şekilde Banka’nın tavsiye veya önerisi ya da danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilemez. Banka, yatırım ürünleri ile ilgili her türlü alım-satım şartlarını tek taraflı belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Ürünler ile ilgili soru veya şikâyetlerinizi iletmek için 0850 222 0 800 Müşteri Memnuniyeti Hattı’nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.