Bankalar veya diğer anonim şirketler tarafından 1 yıldan uzun vadeli, iskontolu veya kuponlu olarak ihraç edilen borçlanma senetleri “özel sektör tahvili” olarak adlandırılmaktadır. İskontolu tahvillerde ihraçcı tarafından yatırımcıya vade sonunda tahvilin nominal tutarı ödenir. Kuponlu tahvillerde yatırımcıya belli periyodlarla (3 ay, 6 ay veya 1 yıl) kupon getirisi sağlanır ve vade sonundan anapara ödemesi yapılır.

Tahvillerin fiyatına baz oluşturan Gösterge Faiz Oranı, T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş iskontolu göstere devlet tahvilleri (DİBS) baz alınarak hesaplanır. Yatırımcılar için en risksiz sabit getirili menkul kıymetler T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen DİBS’lerdir. Şirketler ihraç ettikleri tahviller için yatırımcılara DİBS’lerin faiz oranının üzerinde bir ek getiri oranı sunmaktadır. Her şirket kurumsal profiline uygun olarak, gösterge DİBS faiz oranı üzerinden belirli bir ek getiri oranını yatırımcılara ödeyeceğini taahhüt eder ve belirlediği ek getiri oranını halka arz öncesinde yayınladığı sirkülerde ilan eder.

Birikimlerinizi Türk Lirası bazlı yatırım araçlarında değerlendirmek istiyorsanız, mevduat, hazine bonosu/devlet tahvillerine kıyasla daha yüksek getiri kazanmak istiyorsanız Özel Sektör Tahvillerini inceleyebilirsiniz.

Özel Sektör Tahvili işlemlerinizi Özel Bankacılık Merkezlerimizden gerçekleştirebilirsiniz.

DenizBank Özel Bankacılık tarafından sunulan her türlü bilgi ve değerlendirme, yatırımcıya bilgi vermek amacıyla değişik kaynaklardan derlenmiş olup, yatırım danışmanlığı mahiyetinde değildir, hiçbir şekilde herhangi bir menkul kıymetin veya varlığın alım satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Herhangi bir yatırım kararı tamamen yatırımcıya aittir. Bu nedenle yatırımcı, sunulan herhangi bir ürüne girmeden önce, söz konusu işlemlerin ekonomik risk ve getirilerini, vergisel, hukuksal ve muhasebe özelliklerini incelemeli ve bağımsız iradesi ile bu riskleri kabul edip edemeyeceğini tespit etmelidir. Yatırımcı, menkul kıymeti ihraç eden kuruluş veya devletin riskini kabul eder. Banka, sadece ilgili menkul kıymetin alım/satımına aracılık yapmaktadır. Menkul kıymetin asıl borçlusu ve karşılığını ödeyecek olan ihraççıdır. Yatırımcı ihraççının (ve varsa garantörün) temerrüde düşmesi durumunda, faiz veya kupon veya anapara ödemelerinde, ihraççının (ve varsa garantörün) yetersiz veya başarısız olabileceği riskini kabul eder. Yatırımcı, ihraççının (ve/veya varsa garantörün) menkul kıymet altındaki yükümlülüklerini yerine getiremediği durumlarda, menkul kıymete yatırılan anaparanın tamamının veya bir kısmının yitirilmesi riskini kabul eder.

Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dâhil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dâhil kur risklerine maruz kalabilir. Burada yer alanlar dâhil yatırım ürünleri hakkında Banka tarafından sunulan herhangi bir bilgi hiçbir şekilde Banka’nın tavsiye veya önerisi ya da danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilemez. Banka, yatırım ürünleri ile ilgili her türlü alım-satım şartlarını tek taraflı belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Ürünler ile ilgili soru veya şikâyetlerinizi iletmek için 0850 222 0 800 Müşteri Memnuniyeti Hattı’nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.