Opsiyonlar, belirli bir vadede (Avrupa tipi opsiyon) veya belli bir vadeye kadar (Amerikan tipi opsiyon), opsiyona dayanak varlık oluşturan belli miktardaki bir malı, ekonomik veya finansal göstergeyi, para veya sermaye piyasası aracını, emtiayı veya dövizi, belli bir fiyattan alma yada satma hakkını, belli bir prim karşılığında opsiyonu satın alan kişiye veren ancak zorunlu tutmayan, buna karşın opsiyonun satıcısını, satın alan kişinin talep etmesi halinde satmaya zorunlu tutan sözleşmelerdir. Bu yapısıyla opsiyonlar prim ödeyerek hakkı satın alan taraf için bir sigorta işlemine benzetilebilir.

Temel olarak 2 opsiyon türü bulunmaktadır;

 • Alım Opsiyonu (Call Option): Alım opsiyonu, opsiyon sözleşmesini alan tarafa, üzerine yazıldığı varlığın belirli bir miktarını, belirli bir tarihte ya da o tarihe kadar, belli bir fiyattan alma hakkı veren opsiyon sözleşmesi türüdür.
 • Satım Opsiyonu (Put Option): Satım opsiyonu, opsiyon sözleşmesini alan tarafa, üzerine yazıldığı varlığın belirli bir miktarını, belirli bir tarihte ya da o tarihe kadar, belli bir fiyattan satma hakkı veren opsiyon sözleşmesi türüdür.

Bu açıklamalar incelendiğinde opsiyon sözleşmeleri sonucunda;

 • Opsiyonu Alan taraf için bir “HAK”,
 • Opsiyonu Satan taraf için ise bir “YÜKÜMLÜLÜK”

ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle opsiyonu alan taraf ancak opsiyona konu işlemin sonucu lehine ise işlemi gerçekleştirecek, opsiyonu satan taraf ise işlemin sonucu ne olursa olsun opsiyonu alan taraf işlemi gerçekleştirmek istediğinde işlemi gerçekleştirmek zorunda olacaktır.

Opsiyon sözleşmeleri tarafların kendi aralarında anlaşabilecekleri neredeyse sınırsız şekilde yapılandırılabilir. Bu özellikleri ile opsiyonlar;

 • Döviz, Hisse Senedi, Endeks, Altın, Eurobond, Faiz gibi çok çeşitli dayanak varlıklar kullanılarak oluşturulabilir,
 • Kur Riski, Piyasa Riski, Faiz Riski gibi risklerden korunmak isteyen müşterilerin taleplerine uygun olarak çeşitli şartlar ile oluşturularak koruma amaçlı kullanılabilirler,
 • Kur, hisse fiyatları, emtia fiyatları, faiz oranları hakkında belli bir öngörüsü bulunan müşterilerin bu öngörüleri doğrultusunda ek getiri sağlamalarına olanak tanır,
 • Çeşitli piyasalarda doğrudan o piyasaya yatırım yapmadan o piyasadaki değişimlerden getiri elde etme imkanı sunar,
 • 1 günden başlayan vadelerle çok çeşitli vade seçenekleri ile oluşturulabilirler,
 • Vanilya, Egzotik veya bunların karışımı kullanılarak oluşturulan opsiyon stratejileri ile farklı beklenti ve ihtiyaçlara hizmet edecek şekilde çeşitli risk/getiri yapılarının sunulmasına imkan tanır,
 • Daha düşük bir yatırım tutarı ile çok daha büyük bir varlık miktarının kontrol edilmesini ve bunun üzerinden getiri elde edilmesini sağlar.

Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dâhil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dâhil kur risklerine maruz kalabilir. Burada yer alanlar dâhil yatırım ürünleri hakkında Banka tarafından sunulan herhangi bir bilgi hiçbir şekilde Banka’nın tavsiye veya önerisi ya da danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilemez. Banka, yatırım ürünleri ile ilgili her türlü alım-satım şartlarını tek taraflı belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Ürünler ile ilgili soru veya şikâyetlerinizi iletmek için 0850 222 0 800 Müşteri Memnuniyeti Hattı’nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Risk Notu: Türev ürünler, müşterilere belli bir getiri profili sunabildiği gibi ürünün yapısına bağlı olarak değişmekle birlikte çeşitli riskleri içinde barındırmaktadır. Diğer bir deyişle müşteriler kar edebilecekleri gibi bu işlemler sonucunda zarar da edebilirler. Bu nedenle müşterilerin türev işlem yapmadan riskleri inceleyerek buna göre karar vermeleri gerekmektedir.