Yatırım fonlarında, farklı yatırım araçlarının bir araya gelmesiyle birikimlerinizi değerlendirmek için pek çok farklı seçeneğe sahip olursunuz. Yatırım fonlarına, yatırımlarınıza karşılık gelen paylar oranında katılırsınız.

Portföy yapısı: Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80’i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Borçlanma Araçları Fonudur.

Karşılaştırma Ölçütü: %20 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %60 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi

Alım Satım İşlem Detayı: Denizbank A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satımı 24 saat işleme açık olup; 16:00-18:00 arası yapılan alım işlemlerinde, fondaki stokta mevcut kadar alım yapılabilmektedir. Alım işlemleri 18:00 itibarıyla, satım işlemleri 24:00 itibarıyla T+1 fiyattan gerçekleştirilir. Detaylı bilgiler için, www.kap.gov.tr

İlgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu için tıklayınız.

Vergilendirme: Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

Yıllık Yönetim Ücreti: 2.40%

Risk Seviyesi: 2

(TEFAS’ da işlem görmemektedir.)

Portföy yapısı: Fon’un yatırım stratejisine göre; fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Borçlanma Araçları Fonudur.

Karşılaştırma Ölçütü: %5 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi + %36 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %45 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %9 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi

Alım ve Satım İşlem Detayı:

T+1 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+2 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

Vergilendirme: Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Detaylı bilgiler için, www.kap.gov.tr

İlgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu için tıklayınız.

Yıllık Yönetim Ücreti : 2.00%

Risk Seviyesi: 2

Portföy yapısı: Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık bazda ağırlıklı ortalama vadesi 91 – 730 gün aralığında olacaktır.

Detaylı bilgiler için, www.kap.gov.tr

Karşılaştırma Ölçütü: %70 BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Alım ve Satım İşlem Detayı:

T+1 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+2 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

Vergilendirme: Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

İllgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu için tıklayınız.

Yıllık Yönetim Ücreti: 2%

Risk Seviyesi: 4

Portföy yapısı: Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ortalama vadesi 730 günden fazla olacaktır.

Detaylı bilgiler için, www.kap.gov.tr

Karşılaştırma Ölçütü: %50 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Alım ve Satım İşlem Detayı:

T+1 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+2 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

Vergilendirme: Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

İlgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu için tıklayınız.

Yıllık Yönetim Ücreti: 2%

Risk Seviyesi: 4

Portföy yapısı: Fon’un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Borçlanma kağıtlarının fiyat hareketleri ile birlikte, dövizdeki dalgalanmalar da fonda pozitif veya negatif etki etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütü: %40 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi + %40 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi

Alım İşlem Detayı:

T+1 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+2 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

Satım İşlem Detayı: (Yurtdışı tatilleri dikkate alınmalıdır)

T+3 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+4 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

Vergilendirme: Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Detaylı bilgiler için, www.kap.gov.tr

İlgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu için tıklayınız.

Yıllık Yönetim Ücreti: 1.25%

Risk Seviyesi: 5

Portföy yapısı: Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan yatırım fonudur.

Karşılaştırma Ölçütü: %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %35 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi

Alım Satım İşlem Detayı: Denizbank A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satımı 24 saat işleme açık olup; 16:00-18:00 arası yapılan alım işlemlerinde, fondaki stokta mevcut kadar alım yapılabilmektedir. Alım işlemleri 18:00 itibarıyla, satım işlemleri 24:00 itibarıyla T+1 fiyattan gerçekleştirilir. Detaylı bilgiler için, www.kap.gov.tr

İlgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu için tıklayınız.

Vergilendirme: Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

Yıllık Yönetim Ücreti: 1.50 %

Risk Seviyesi: 2

(TEFAS’ da işlem görmemektedir.)

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alından 29.07.2019 tarihli izin ile;

Deniz Portföy Üçüncü Değişken Fon (DZF),
Deniz Portföy Dördüncü Değişken Fon (DZA) ve
Deniz Portföy Öbym Değişken Özel Fon (DPD)’un,
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) bünyesinde birleştirilmesine onay verilmiştir. Birleşme işlemi 18.09.2019 tarihinde gerçekleşecektir.

Portföy yapısı: Fon’un yatırım stratejisine göre fon ağırlıklı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fon, risk değer aralığı 3 ila 4 arasında kalacak şekilde yönetilecektir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre belirlenmiş getirilerin haftalık oynaklık (volatilite) aralıklarına göre hesaplanmaktadır.

Karşılaştırma Ölçütü: %10 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS Tüm + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi

Alım ve Satım İşlem Detayı:

T+1 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+2 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

Vergilendirme: Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Detaylı bilgiler için, www.kap.gov.tr

İllgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu için tıklayınız.

Yıllık Yönetim Ücreti: 1%

Risk Seviyesi: 3

Portföy yapısı: Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak altına ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu fon, Kıymetli Madenler Fonudur. Altın’ın gram değerine yatırım yaptığından dolayı, kur ve ons değerindeki hareketlerden etkilenmektedir.

Detaylı bilgiler için, www.kap.gov.tr

Karşılaştırma Ölçütü: %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Alım ve Satım İşlem Detayı:

T+1 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+2 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

Vergilendirme: Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

İlgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu için tıklayınız.

Yıllık Yönetim Ücreti: 2%

Risk Seviyesi: 6

Portföy yapısı: Fon’un yatırım stratejisine göre, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’de işlem gören ihraççı paylarına yatırım yapılır. Detaylı bilgiler için, www.kap.gov.tr

Karşılaştırma Ölçütü : %95 BIST 100 Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Alım İşlem Detayı:

T+1 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+2 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

Satım İşlem Detayı:

T+2 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+3 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

Vergilendirme: Hisse Yoğun fon olduğundan dolayı, Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

İlgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu için tıklayınız.

Yıllık Yönetim Ücreti: 1.90%

Risk Seviyesi: 6

Portföy yapısı: Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde , endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir.

Karşılaştırma Ölçütü : %95 BIST Temettü 25 Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Alım İşlem Detayı:

T+1 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+2 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

Satım İşlem Detayı:

T+2 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+3 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

Vergilendirme: Hisse Yoğun fon olduğundan dolayı, Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

İlgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu içintıklayınız.

Yıllık Yönetim Ücreti: 1.90%

Risk Seviyesi: 6

Portföy yapısı: Fon’un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ’de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde BIST100 endeksinin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Detaylı bilgiler için, www.kap.gov.tr

Karşılaştırma Ölçütü : %75 BIST 100 Endeksi + %10 BIST 30 Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Alım İşlem Detayı:

T+1 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+2 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

Satım İşlem Detayı:

T+2 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+3 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

Vergilendirme: Hisse Yoğun fon olduğundan dolayı, Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

İlgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu için tıklayınız.

Yıllık Yönetim Ücreti: 2.92%

Risk Seviyesi: 6

Portföy yapısı: Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir.

Eşik Değer : %100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL

Alım İşlem Detayı:

T+1 (İş günleri 12:00’a kadar)

T+2 (İş günleri 12:00-16:00 arası)

Satım İşlem Detayı:

T+2 (İş günleri 12:00’a kadar)

T+3 (İş günleri 12:00-16:00 arası)

Vergilendirme: Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Detaylı bilgiler için, www.kap.gov.tr

İlgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu için tıklayınız.

Yıllık Yönetim Ücreti: 0.25%

Risk Seviyesi: 3

Portföy yapısı: Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün tamamı ise kira sertifikalarına ek olarak ortaklık payları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Karşılaştırma Ölçütü: %80 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi+%20 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

Alım ve Satım İşlem Detayı:

T+1 (İş günleri 13:30’a kadar)

T+2 (İş günleri 13:30-16:00 arası)

İlgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu için tıklayınız.

Vergilendirme: Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

Yıllık Yönetim Ücreti: 1.10%

Risk Seviyesi: 2

Portföy yapısı: Sadece nitelikli yatırımcılara sunulabilen fonumuz, kamu ve özel sektör tarafından çıkartılan yerli ve yabancı borçlanma araçları, hisse senetleri, borsa dışı türev işlemler dahil sermaye piyasaları mevzuatının izin verdiği menkullere yatırım yapabilmektedir.

Eşik Değer: %100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL *1.5

Alım İşlem Detayı:

T+1 (İş günleri 12:00’a kadar)

T+2 (İş günleri 12:00-16:00 arası)

Satım İşlem Detayı:

T+2 (İş günleri 12:00’a kadar)

T+3 (İş günleri 12:00-16:00 arası)

Vergilendirme: Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Detaylı bilgiler için, www.kap.gov.tr

İlgili fon izahname ve yatırımcı bilgi formu için tıklayınız.

Yıllık Yönetim Ücreti: 1%

Risk Seviyesi: 6

Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dâhil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dâhil kur risklerine maruz kalabilir. Burada yer alanlar dâhil yatırım ürünleri hakkında Banka tarafından sunulan herhangi bir bilgi hiçbir şekilde Banka’nın tavsiye veya önerisi ya da danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilemez. Banka, yatırım ürünleri ile ilgili her türlü alım-satım şartlarını tek taraflı belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Ürünler ile ilgili soru veya şikâyetlerinizi iletmek için 0850 222 0 800 Müşteri Memnuniyeti Hattı’nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.